އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ރަހަފް މުހައްމަދު

ފިލައިގެން ދިޔަ ރަހަފްއަށް ކެނެޑާއިން ހިމާޔަތް ދީފި

  • ރަހަފްވަނީ ކޮރެއާގެ ސޯލް މަގުން ކެނެޑާއަށް ދިޔުމަށް ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮކުން ދަތުރުފަށާފައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 09:24 3,236

ރަހަފް ތައިލެންޑުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލުންނާއި އދ.ގެ ރެޕާއި އެކު - ފޭސްބުކް

އާއިލާގެ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވާން ކަމަށް ބުނެ، ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ ރަހަފް އަލް ގުނޫންއަށް ކެނެޑާއިން ހިމާޔަތް ދީފިއެވެ.

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ އދ.އިން ރަހަފްއަށް ހިމާޔަތް ދޭން އެދުމުން ކެނެޑާއިން އެކަން ގަބޫލުކުރީ ކަމަށެވެ. ކެނެޑާއިން އަބަދުވެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި، ރަހަފްވަނީ ކޮރެއާގެ ސޯލް މަގުން ކެނެޑާއަށް ދިޔުމަށް ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮކުން ދަތުރުފަށާފައެވެ. ރަހްފް ތައިލެންޑަށް ދިޔައީ އާއިލާއާއި އެކު ކުވެއިތުގައި ހުރެފައި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ހިމާޔަތް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައިއެވެ.

ބެލެނިވެރިޔާގެ ހުއްދުއާ ނުލައި ދަތުރުކުރުމުން، ތައިލެންޑުން ރަހަފް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އދ.އިން އޭނާއަކީ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން، ތައިލެންޑުން ވަނީ ރަހަފް އެ ގައުމުގައި ހުރެގެން ހިމާޔަތް ހޯދަން ހުއްދަދީފައިއެވެ.

ރަހަފް ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަނބުރާ ސައުދީއަށް ގޮސްފި ނަމަ، އާއިލާގެ މީހުން އޭނަ މަރާލާނެކަމަށެވެ. އަދި ރަހަފްގެ ބައްޕައާއި ބޭބެ ރަހަފްއާއި ބައްދަލުކުރަން ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރުމުން، އެ މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައިއެވެ.

ރަހަފްގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދަން ބޭނުންކުރި ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް، މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް