ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އިޒްރޭލް - އިރާން

އިރާނަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރަކު އިއުތިރާފުވެއްޖެ

  • ހަކަތައިގެ ބާޒާރާއި އަސްކަރީ ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އޭނާ ހިއްސާކުރި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 00:06 2,656

ސެގޭވް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޯޓުން ގެންދަނީ - ގޫގުލް

އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވި ގޯނެން ސެގޭވް، ސަރަހައްދީ ހަތުރެއް ކަމުގައިވާ އިރާނަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން ކަމަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސެގޭވް ކުށަށް އިއުތިރާފު ވީ 11 އަހަރަށް ހުކުމް ކުޑަ ކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ސެގޭވް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ހަކަތައިގެ ބާޒާރާއި އަސްކަރީ ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ ސިއްރު މައުލޫމާތު އިރާނަށް ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިއުތިރާފުވެފައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޝިން ބެތު އިންޓަރނަލް ސެކިއުރިޓީ ސާވިސްއިން ބުނެފައި ވަނީ އިރާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ސެގޭވް "ރެކްރޫޓް" ކުރީ ނައިޖީރިއާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ދުވަސްކޮޅު ކަމަށެވެ. އަދި ސެގޭވް ތަފާތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިރާނަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޝިން ބެތްއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ސެގޭވް ހައްޔަރު ކުރެވުނީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމުގައިވާ އިކުއިޓޯރިއަލް ގިނީން މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައެވެ. ސެގޭވްއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް އިޒްރޭލަށް "އެކްސްޓަސީ" ގުޅަތަކެއް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. 

މިއީ އިޒްރޭލުގެ އެހާ އިސް ފަރާތެއް އިރާނަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން ކަމަށް ސާބިތުވީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އިޒްރޭލުން އިރާނު ދެކެނީ އެ ގައުމުގެ އެއްމެ ބޮޑު ހަތުރު ނުވަތް "އެނެމީ ނަމްބަރ ވަން" ގެ ގޮތުުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް