ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ގުލީ ބޯއީ

ރަންވީރުގެ 'ގަލީ ބޯއީ'ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފި

  • މިފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ ފެބްރުއަރީ 14ގައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 16:58 3,471

ރަންވީރު ސިންގ އާއި އާލިޔާ ބަޓް - ގޫގުލް

ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާ "ގަލީ ބޯއީ'ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ރަންވީރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު 'ސިމްބާ' މިހާރު ވެސް ސިނަމާގައި ކުރިއަށްދާއިރު އޭނާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާ "ގަލީ ބޯއީ"ގައި ފެނިގެންދަނީ މަގުމަތީގައި ރެޕް މިއުޒިކް ކުޅޭ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ. ޓްރެއިލާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާއިރު، ރަންވީރު ވަނީ ޓްރެއިލާގައި ފެނިގެންދާ އޭނާގެ އެކްޓިންއަށް ތައުރީފްކުރި މީހުންނަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ މި ފިލްމުގައި ރަންވީރާ އެކު ފެނިގެންދާނީ އާލިޔާ ބަޓެވެ. މިއީ މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފެބްރުއަރީ 14، 2019 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މިފިލްގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރުގައި ފެނިގެންދަނީ ކޯރިއެއް އަޅައިގެން ފުރަގަހުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.

"ގަލީ ބޯއީ" ވަނީ 69 ވަނަ ބާރލިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއަރ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައިވަނީ މުމްބާއީ މަގުމަތީގައި މިއުކިޒު ކުޅުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ސްޓްރީރް ރެޕާސްއިންގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް