ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ރާކޭޝް ރޯޝަނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް މޯދީ އެދިވަޑައިގެންފި

  • ރިތިކް ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ އަށް ކެންސަރު ޖެހުނުކަމަށް ބުނެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 07:17 3,682

ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ރާކޭޝް ރޯޝަން - ގޫގުލް

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަދި ފިލްމް އުފައްދާ ރާކޭޝް ރޯޝަނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އިންޑިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ނަރެންދްރަ މޯދީ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

މޯދީ ރާކޭޝްއަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދި ޓްވީޓް ކުރެއްވީ ރާކޭޝް ކަރަށް ކެންސަރު ޖެހުމާއި ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހު ސާރަޖަރީއެއް ހަދާކަމަށް ބުނުމުންނެވެ. 

މޯދީގެ އިތުރުން ރިތިކްގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ސުޒައިން ޚާން އާއި އަބީޝެކް ބަޗަން، ސަންޖޭ ކަޕޫރު، އާލިމް ހާކިމް، ދަރްޝަން ކުމާރު، ނަންދިޝް ސަންދޫ، ޑައްބޫ ރަތްނަނީ އަދި ވިޝާލް ދަދްލާނީ ވަނީ ރާކޭޝްއަށް އަވަސް ޝިފާއަށް އެދިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާކޭޝްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސުނައިނާއަށް ވެސް ވަނީ ކެންސަރު ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އޭނާ ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ރާކޭޝް ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ކާމްޗޯރް" އަދި "ހޫބްސޫރަތް" ގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.

ރާކޭޝް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ކަރަން އަރުޖުން"، "ކަހޯނާ ޕިޔާރުހޭ"، "ކޮއި މިލްގަޔާ" އަދި "ކްރިޝް" ގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް