ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސެޓަލައިޓް ޝަންކަރުގައި ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ

  • ސޫރަޖް ވަނީ ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 06:57 2,213

ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ - ގޫގުލް

2015 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ހީރޯ" އިން އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔަ ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފިލްމް "ސެޓަލައިޓް ޝަންކަރު" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު "ހީރޯ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޫރަޖް ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރއިން އެއް ޕޯސްޓަރުގައި ފެނިގެންދަނީ މަޑު މުށި ކުލައިގެ ދަބަހެއްގައި އެކި ކުލަ ކުލައިގެ ބެޖް ތަކެއް ތަތް ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ. ސޫރަޖް އަކީ އެކްޓަރ އަދިތްޔާ ޕަންޗޯލީ އާއި އެކްޓްރެސް ޒަރީނާ ވަހާބް ގެ ދަރިފުޅެވެ.

އިރްފާން ކަމާލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮދިއުސަރުންނަކީ ބޫޝަން ކުމާރު، މުރާދް ކެއިތަނީ، ކްރިޝްނަ ކުމާރު އަދި އަޝްވިން ވަރްދޭ އެވެ. މި ފިލްމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލްތަކެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް