ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ދަ އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ

'ދަ އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ': ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާ ފިލްމެއް

  • މިފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ ޖެނުއަރީ 11ގައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 3 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 19:17 3,526

ދަ އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރގެ ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

'ދަ އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ' ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާ ފިލްމެއް ވެއްޖެއެވެ.

ޖެނުއަރީ 11 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މިފިލްމުގެ ދެވަނަ ޕޯސްޓަރު މިހާރު ދައްކާލާފައިވާއިރު ގިނަ ބަޔަކު މިފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކުރިތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 47 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް ބަލާފައެވެ.

މިއީ 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2014އިގެ ނިޔަލަށް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މަންމޯހަން ސިންގްގެ ބައޮގްރަޕީގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރާ ފިލްމެކެވެ.

މިފިލްމަށް ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެފައިވީ ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފިލްމު ބެލުމަށް ކެތް މަދުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން މިފިލްމުގައި މަންމޯހަން ސިންގްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ އަނޫޕަމް ކޭރު ވަނީ އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް މިފިލްމާ މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ބެލުމަށް ވަނީ އާންމުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކާފައެވެ.  

މި ފިލްމާއި ދެކޮޅަށް ލޯޔަރު ސުދިރު ކުމާރު ވަނީ އަނޫޕަމް ކޭރުއާ އެކު މި ފިލްމުގައި ހިމެނޭ 14 މީހެއްގެ މައްޗަށް ސަބް ޑިވިޝަނަލް ޖުޑީޝިއަލް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޖެނުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ.

ވިޖޭ ރަތްނަކަރު ޖުއްޓޭ ޑައިރެކްޓަރކުރާ މި ފިލްމުގައި ދެން ފެނިގެންދާނީ އަކްޝޭ ކަންނާއެވެ. އޭނާ މިފިލްމުގައި ފެނިގެންދާނީ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މީޑިޔާ އެޑްވައިޒަރުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ދިވްޔާ ސޭތް ޝާޙް ފެނިގެންދާނީ އަނޫޕަމް އަންހެނުންގެ ރޯލުންނެވެ.

މިއީ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށްވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް