ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ގުލީ ބޯއީ

ރަންވީރުގެ 'ގުލީ ބޯއީ'ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

  • މިފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ ފެބްރުއަރީ 14ގައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 2 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 05:29 3,299

ރަންވީރު ސިންގްގެ ގުލީ ބޯއީ - ގޫގުލް

ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންހް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާ 'ގުލީ ބޯއި'ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.

މިފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ރަންވީރު ވަނީ ޓުވީޓުކޮށްފައެވެ. ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ މިފިލްމުގައި ރަންވީރާއެކު ފެނިގެންދާނީ އާލިޔާ ބަޓެވެ. މިއީ މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފެބްރުއަރީ 14، 2019 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މިފިލްގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރުގައި ފެނިގެންދަނީ ކޯރިއެއް އަޅައިގެން ފުރަގަހުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.

ގުލީ ބޯއީ ވަނީ 69 ވަނަ ބާރލިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއަރ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިފައެވެ.

މިފިލްމުގެ މައިގަނޑު ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައިވަނީ މުމްބާއީ މަގުމަތީގައި މިއުކިޒު ކުޅުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ސްޓްރީރް ރެޕާސްއިންގެ މައްޗަށެވެ. ރަންވީރު އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ފިލްމު ސިމްބާއިންނެއެވެ. މިފިލްމު މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަމުންދާއިރު ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް