ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ފޮޓޯ ޝޫޓަކަށް ޖާންވީގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮށާލައިފި

  • ޖާންވީގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮށާލީ ކޮސްމޯޕޮލިޓަންގެ ކަވަރ ފޮޓޯ ޝޫޓް ކުރުމަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 1 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 20:03 3,348

ޖާންވީ ކަޕޫޜު - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖާންވީ ކަޕޫރު ފޮޓޯ ޝޫޓަކަށް އެނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ކުރުކޮށް ކޮށާލައިފި އެވެ.

ޖާންވީ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮށާލާފައި ވަނީ ކޮސްމޯޕޮލިޓަން މެގަޒިންގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކަވަރ ފޮޓޯ ޝޫޓް ކުރުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

"ކޮސްމޯޕޮލިޓަން" އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ކުރުކޮށް ކޮށާލީ ކަވަރ ޝޫޓްއަށް ކަމަށާއި އެކަމާއި އެނާގެ ބައްޕަ ވަރަށް ރުޅިގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

 ޖާންވީ ވަނީ މީގެ ކުރިން "ބްރައިޑްސް ޓުޑޭ"، "ވޯގް އިންޑިއާ"، އަދި "ގްރޭޒިއާ" ގެ ކަވަރ އަށް އަރާފައެވެ.

ކޮސްމޯޕޮލިޓަން ގެ ކަވަރ އަށް އެރި އިތުރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި އާލިއާ ބަޓް އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ތަރިން ހިމެނެއެވެ.

ޖާންވީ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ގްލެމަރަސް ތަރިއަށެވެ. އަދި އެނާ ވަނީ ޕަޕަރާޒީންގެ ފޭވަރިޓަށް ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއައީ މަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސުޕަރ ސްޓާ ސްރީ ދޭވީގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖާންވީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ "ދަޅަކް" އިންނެވެ. އެފިލްމްގައި ޖާންވީ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޮ އިޝާން ޚައްތަރު އާއި އެކުގައެވެ. އެ ފިލްމްވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ފިލްމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 100 ކްރޯޑަށް އަރާފައެވެ.  ޖާންވީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ތަޚްތް" އިންނެވެ. އެ ފިލްމްގައި ޖާންވީގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެންދާނީ ރަންވީރު ސިންގް، ކަރީނާ ކަޕޫރު، ވިކީ ކައުޝަލް، އާލިއާ ބަޓް އަދި އެނާގެ ބޮޑުބޭބެ އަނިލް ކްޕޫރު އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކޮމްބެޓް ޕައިލޮޓް ގުންޖަން ސަކްސޭނާގެ ބައޯޕިކްގެ ލީޑް ރޯލުން ވެސް ޖާންވީ ފެނިގެންދާނެއެވެ.  މި ފިލްމްގެ ސެޓްގައި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތައް ވަނީ ލީކްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް