ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:01
ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ބެލަސްޓިކް މިސައިލެއް ފޮނުވާލާ މަންޒަރު ބައްލަވަނީ
ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ބެލަސްޓިކް މިސައިލެއް ފޮނުވާލާ މަންޒަރު ބައްލަވަނީ
ގޫގުލް
އުތުރުކޮރެއާ
އުތުރު ކޮރެއާއިން އަނެއްކާވެސް ބެލަސްޓިކް މިސައިލެއް ފޮނުވާލައިފި
 
ވައިޓްހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޓެސްޓްގެ މައުލޫމާތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއަށް އަރުވާފައިވާކަމަށް

އުތުރު ކޮރެއާއިން ބެލަސްޓިކް މިސައިލެއް ފޮނުވާލައިފި ކަމަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އުރުރު ކޮރެއާއިން މިފަދަ މިސައިލެއް ފޮނުވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ މިސައިލް ފޮނުވާލާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 22:55ގައި ޖަޕާނު ކަނޑުން އިރުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް 500 ވަރަކަށް ކިލޯ މީޓަރު ދުރަށެވެ.

ޕިޔޮންގްޔަންގއިން މިދިއަ އަހަރު ނިއުކްލިއަރ އެތައް ޓެސްޓްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އުތުރުކޮރެއިން ތަކުރާރުކޮށް ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ ރުޅިވެރިކަންދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

މި ޓެސްޓްގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ކަމަށް ރޮއިޓާސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ވައިޓްހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޓެސްޓްގެ މައުލޫމާތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއަށް އަރުވާފައިވާކަމަށެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޗީފް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ޔޮޝީޑީ ސޫގާ ވިދާޅުވީ މި ސައިލް ޖަޕާނުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ފޯރާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އުތުރު ކޮރެއާގެ މި ހަމަލާއާ ދެކޮޅަށް ޖަޕާނުން ވަރުގަދަ އިހުތިޖާޖެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް