ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:41
ޓީޓީ ކިޑްސް ކޭމްޕް 2017
ޓީޓީ ކިޑްސް ކޭމްޕް 2017
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޓޭބަލް ޓެނިސް
ޓީޓީއަށް ކުޑަކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި
 
މިއީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގެންދެވުނު ކޭމްޕެއް
 
މަގްސަދަކީ ޓީޓީ ކުޅުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުވުން

ޓޭބަލް ޓެނިހަށް ކުޑަކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް "ޕްލޭ ލާން އެން ފަން"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ޝިއުރީ ބުނީ، މިކޭމްޕު ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަގްސަދަކީ ޓީޓީ ކުޅުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުވުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޅަފަތުގައި މި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ކުދިންނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި އެކުދިން މިކުޅިވަރަށް ލޯބި ޖެއްސުމަކީ ވެސް މިފަދަ ކޭޕްތައް ބޭއްވުމުގެ މުހިންމު ބޭނުމެއް ކަމަށެވެ.

ޝިއުރީ ބުނީ މި ބޭއްވުނު ކޭމްޕަކީ އާންމުކޮށް ގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާ މުޅިން ހިލާފަށް ތަފާތު އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގެންދެވުނު ކޭމްޕެއް ކަމަށެވެ.
މިކޭމްޕުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރުތައް ވެސް އެކުދިންނަށް ދައްކާލުމާއި އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ވެސް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މިއީ މިގޮތައް މިއަހަރު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޭމްޕު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް ހުރި ދުވަސް ތަކުގައި އިތުރު ކޭމްޕުތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކޭމްޕު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 އިން ހަވީރު 6:00 އާ ހަމައަށް ޓީޓީ ހޯލްގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް