ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:10
ސްވިމިންގ ގައުމީ ޓީމު އެކުލަވާލުމުގެ ތެރެއިން
ސްވިމިންގ ގައުމީ ޓީމު އެކުލަވާލުމުގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ސްވިމިންގ
ގައުމީ ފެތުންތެރިންނަށް ސިއްހަތާ ބެހޭ ސެމިނާއެއް
 
މިފަދަ ސެމިނާތައް ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ބާއްވާނެ
 
ފެތުންތެރިން ގެންގުޅޭނެ ރަނގަޅު ޑައިޓްތައް ހިއްސާކޮށްފަ

ވިނިންގް ޕަވަރ ތްރޫ ނޯރިޝްމަންޓްގެ ނަމުގައި ގައުމީ ލެވެލްގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ސެމިނާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި މި ސެމިނާއަކީ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ފެތުންތެރިން ހަދަމުން އަންނަ ތަމްރީނު ތަކުގެ އިތުރުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސެމިނާއެކެވެ.

އެގޮތުން މި ސެމިނާގައި ވަނީ ފެތުންތެރިން ގެންގުޅޭނެ ރަނގަޅު ޑައިޓްތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

މި ސެމިނާގައި ކިޔަވައިދެއްވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑައިޓީޝަން އާސިޔާ ޢަބްދުއް ރަޙީމާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގަވާ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމްގެ މެނޭޖަރ ފާތިމަތު ޠާހިރާއެވެ.

ވަކިވަކިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި މޮޅު އެތްލީޓަކަށް ވާން ބޭނުން ކަމަށްވާނަމަ ބޭނުން ކުރަންވީ ފައިދާ ހުރި ކާނާއާއި އެތްލީޓުން ދުރުވާންޖެހޭ ކެއިން ބުމުގެ ބާވަތްތަކާބެހޭ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ޤައުމީ ފެތުންތެރިންގެ އިތުރުން ޅަ އުމުރުފުރާ ތަކުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބަކާ ހަމަޔަށް އެކުދިން ގެންދަން ބޭނުން ކަމަށްވާނަމަ ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިފަދަ ސެމިނާތައް ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ބޭއްވުމަށް މިހާރުވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެކި އުމުރުފުރާތަކުގައި ވާދަކުރާ ޤައުމީ ލެވެލްގެ ފެތުންތެރިންނަށް މި މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް