ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

މަހޭޝް މަންޖްރެކާގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނަނީ ސަލްމާންގެ ފިލްމަކުން

  • ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް މެންޖްރެކަރ ވަނީ ބުނެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 24 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 21:36 1,938

ސަލްމާން ޚާން - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ސަލްމާން ޚާން ދަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ތަކުން ޒުވާން ތަރިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން

މަހޭޝް މަންޖްރެކަރގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ސަތްޔާވެސް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ކޮށްފއިވާ ސަލްމާން އަންނަނީ މަހޭޝްގެ އަންހެންދަރިފުޅު އަޝްވާމީ ބޮލީވުޑަށްނެރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އަޝްވާނީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދާނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމަކުން ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް މެންޖްރެކަރު ވަނީ "މުމްބާއީ މިރޯ" އަށް ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

މަންޖްރެކަރ އާއި ސަލްމާން ޚާން އެކުގައި މަރާތީ ފިލްމް "ޝިކްޝަނާޗިޔާ އާއިޗާ ގޯ" ގެ ރީމޭކް އެއް ހެދުމަށް ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. މަންޖެރެކަރ ޑައިރެކެޓް ކުރާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ސަލްމާން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.  މި ފިލްމްގެ ބަތަލް ގެ ރޯލު ކުޅުވަން ސަލްމާނެ ބޭނުން ވަނީ ގޯވިންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ރޯލް ކުޅުމަށް އަދި ގޯވިންދާ އެއްބަސް ކުރެވިފައި ނުވާތީ އެ ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސަލްމާން ގެ ފިލްމްތަކުން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވި ތަރިންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ޅިޔަނު އާޔުޝް ޝަރްމާ، ކެޓްރީނާ ކެއިފް، ސޯނާކްޝީ ސިންހާ، އާތިއާ ޝެޓީ، ޑެއިޒީ ޝާހު އަދި ސަނާ ޚާންގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ތަރިން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް