ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އަނިލް ކަޕޫރުގެ އުފަންދުވަހު 'އޭކް ލަޅްކީކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާ ލަގާ' ގެ އާ ޕޯސްޓަރ ދައްކާލައިފި

  • ޕޯސްޓަރުގައި ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅައިގެން އޮއްވައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 24 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 17:55 1,990

އަނިލް ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރު - އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަނިލް ކަޕޫރުގެ 62 އުފަން ދުވަހު އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާ ލަގާ" ގެ އައި ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފިއެވެ.

 އެ ޕޯސްޓަރގައި އަނިލް ފެނިގެން ދަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސޯނަމް ކަޕޫރާ އެކުގައެވެ. ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅައިގެން އޮއްވައެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގައި އަނިލް ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރުގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އާއި ޖޫހީ ޗާވްލާ އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވެސް ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ރާޖް ކުމަރު ފެނިގެން ދަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޫހީ ފެނިގެންދަނީ އަނިލް ކަޕޫރުގެ ލަވް އިންޓްރެސްޓްގެ ރޯލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް