ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:51
ދިރާގް އަދި އެސްޓީއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަމިނަތު ރަބާބް
ދިރާގް އަދި އެސްޓީއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަމިނަތު ރަބާބް
ފޭސްބުކް
އިންޓަ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ނެޓްބޯޅ
އޮފީސް ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތް: ޕޮލިސް، އެސްޓީއޯ، އިމިގްރޭޝަން އަދި ކަސްޓަމްސް މޮޅުވެއްޖެ
 
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަތަރު ފިރިހެން ޓީމާއި 12 އަންހެން ޓީމް
 
އަންހެން ޓީމު ދެ ގްރޫޕަކަށް ބެހި އިރު، ފިރިހެން ޓީމު ބެހީ އެއް ގްރޫޕަށް
 
މުބާރާތުގައި ދެ ޖިންސް އެއްކޮށް 16 ޓީމު ވާދަކުރޭ

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެޓީމުތައް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ދިރާގާ ވާދަކޮށް ޕޮލިސް މޮޅުވީ 20 ޕޮއިންޓް 17 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޕޮލިހުގެ އަނާން އަނިލް އެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި އުރީދޫއާ ވާދަކޮށް އެސްޓީއޯ އިން 14 ޕޮއިންޓް 10 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ އަމިނަތު ރަބާބް އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާ ވާދަކޮށް އިމިގްރޭޝަން އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 39 ޕޮއިންޓް 11 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިމިގްރޭޝަންގެ ނަޝްފާ އާމިރުއެވެ. ހަތަރުވަނަ މެޗުގައި ސިމްޑީ ގްރޫޕާ ވާދަކޮށް 56 ޕޮއިންޓް ދެ ޕޮއިންޓްގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ކަސްޓަމްސްއެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ކަސްޓަމްސްގެ ހުސްނާ މުހައްމަދު އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ދެ ޖިންސް އެއްކޮށް ޖުމްލަ 16 ޓީމު ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ހަތަރު ފިރިހެން ޓީމާއި 12 އަންހެން ޓީމެވެ.

ޒުވާނުން މަރުކަޒުގެ ބޭރު ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޓީމުތައް ބަހާލެވިފައި ވަނީ ގްރޫޕެއްގައި ހަ ޓީމު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެ ގްރޫޕަކަށެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޓީމުތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ އެއް ގްރޫޕަކަށެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ނިމުމާއެކު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ހަތަރު ޓީމު (ދެ ގްރޫޕުން އަށް ޓީމު) ކުޅޭނީ ކުއާޓާގެ މެޗުތަކެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެއްވަނަ ޓީމު ފައިނަލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރާއިރު، ދެން ފައިނަލަށް ދާ ޓީމު ކަނޑައެޅޭނީ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ސެމީގެ މެޗުތަކަށް ފަހު އެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް