ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 04:03
ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑެހެއާ
ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑެހެއާ
ގޫގުލް
ޑޭވިޑް ޑެހެއާ
ޑެހެއާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޔުވަންޓަސްވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ
 
މި ސީޒަނަށްފަހު ޑެހެއާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
ރެއާލް މެޑްރިޑުންވެސް އަންނަނީ ޑެހެއާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ޑެހެއާ ހޯދުމަށް ޔުވަންޓަސް އިން ވަރަށް އަވަހަށް ބިޑްކުރާނެ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގޯލުކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި އިޓަލީގެ ޔުވަންޓަސް ވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ދަ ސަން އިން ބުނީ ޑެހެއާ އަށް ޔުވަންޓަސް އިން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަރަށް އަވަހަށް އޭނާ ހޯދުމަށް ޔުވަންޓަސް އިން ބިޑްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޔުވަންޓަސް އިން އަންނަނީ އޭސީ މިލާންގެ ކީޕަރު ޑޮނަރުމާވެސް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ކްލަބުން ޑެހެއާ ހޯދާނީ ޑޮނަރުމާ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ޔުނައިޓެޑް ޓީވީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑެހެއާ ބުނީ ދަނޑުމަތީގައި މިހާރު ރަނގަޅު ކުޅުމެއް އޭނާ އަށް ދެއްކެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑްގެ ޖޯޒީގައި ކުޅެން ފަހުރުވެރިވެ އުފާވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޑެހެއާ ބުނީ މިހާރު އޭނާ ހުރި ލެވެލްގައި މި ސީޒަން ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކްލަބްވެސް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަނަށްފަހު ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޑެހެއާ ހޯދުމާ ގާތަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ދިޔަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުން އަދި ރެއާލް އިން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް އިދާރީކަންތައް ފުރިހަމަނުވެގެން ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭ ގޮތް އެންމެ ފަހުވަގުތު ނުވި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޑެހެއާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް މި ސީޒަނުގައި މިވީތަނަށް 29 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް