ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 18:33
ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބަހަކަށް ވަޒަން އަރާފައި
ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބަހަކަށް ވަޒަން އަރާފައި
ގޫގުލް
ފަލަސްތީން-އިޒްރޭލް
ފަލަސްތީނު މީހަކު ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލުގެ ހަމީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ
 
ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

އިޒްރޭލުގެ މެދުތެރޭ މާރުކޭޓެއް ކައިރީގައި ފަލަސްތީނު މީހަކު ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލުގެ ހަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލު ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޕެޓާހް ޓިކްވާ ސިޓީގައި ކަމަށް ވާއިރު ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު މިކީ ރޮސެންފީލްޑް ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ އާންމުން އެއްވެފައި ތިބި ތަނަކަށް ބަޑިޖެހީ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ނާބުލުސްއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްކަމަށެވެ. އޭނާ ވަގުތުން ހައްޔަރު ކުރެވުނު ކަމަށާއި އަދި އެއީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 235 މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލާފައި ވެއެވެ. ފަލަސްތީނު ޒުވާނުންގެ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ 41 މީހުން މަރާލާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 15:00
އައްބެ
އެހެންވެތޯ ހުރިހާ އެންމެންގެ މައްްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް 13 އަހަރުން ފެށިގެން މައްޗަށް ހުކުމްކުރުވާ ޖަލަށްލީ