ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 15:38
ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ޖަޕާނުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން އަބޭ ޓްރަމްޕާ އާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ
ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ޖަޕާނުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން އަބޭ ޓްރަމްޕާ އާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ
ގޫގުލް
ޖަޕާނާ އެމެރިކާގެ ގުޅުން
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބޭ އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންފި
 
މި ދެބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު ދާދިފަހުން ޓްރަމްވަނީ އަބޭއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ

އިގްތިސާދި އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާއެކު ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާތައް ބޮޑަށް އަމާޒު ކުރެވޭނީ ވަޒީފާ އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ޖަޕާނުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

 މި ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާތަކަށް ބައްދަލުކުރައްވާއިރު ދާދިފަހުން ޓްރަމްޕްވަނީ އަބޭއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ޖަޕާނުގެ ކާރު އުފައްދާ ޓޮޔޯޓާއިން މެކްސިކޯގައި ޕްލާންޓެއް ބިނާކުރާތީ ޓެކްސް ނަންގަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

 މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަޕާނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ.

 ޖަޕާނަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފްކްގައި ސުލްހަ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސް އެއް ގައުމެވެ. މިދިއަ މަހު ޓްރަމްޕްވަނީ އެމެރިކާގެ ބާޒާރަށް އަމާޒުކޮށް ކާރު އުފެއްދުމަށް ޓޮޔޯޓާއިން މެކްސިކޯގައި ޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޓްރަމް ވިދާޅުވީ" ނޫން އެއީވާނެ ކަމެއްނޫން، އެމެރިކާގައި ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރޭ ނޫނީ އެމެރިކާއަށް ބޮޑުކޮށް ބޯޑަރ ޓެކްސް ދައްކާ." 

ރައްދުގައި ޓޮޔޯޓާއިންވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް އަދި ވަޒީފާތައް އެމެރިކާގައި މަދު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ކުރިން ޓްރަމްޕްވަނީ ޖާޕާނުން އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ކާރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުގަންނަކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް