އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ކުޅިވަރު - ވޮލީބޯލް

ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

  • އަންނަ ހަފްތާގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފެށޭވަރު ވާނެ
  • ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަކީ ރާއްޖެއާ ރައްޓެހި މުބާރާތެއް
  • މިފަހަރު މެޑައްޔެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އުންމީދު ބޮޑު

ނާފިއު ރަޝީދު
NaphiuR

ކ. މާލެ 10 ފެބުރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 02:44 1,618

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން - ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތަށް މިއަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށް ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފި އެވެ.

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވީ މިއަންނަ މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެފްއައިވީބީ ވޯލްޑް މެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމް އެންމެ އިސްކަންދޭ މުބާރާތް ކަމަށެވެ.

މިއަންނަ މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެންޓަރަލް ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތަކީ ރާއްޖެއާ ރަހުމަތްތެރި މުބާރާތަކަށްވާ އިރު ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ރާއްޖެއިން މިމުބާރާތާ ކުރިމަތިލަނީ ރަން މެޑައްޔެއް ހޯދުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރުގެ މުބާރާތް އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުރިއަށްދާތީ ރަން މެޑައްށް ކުރެވޭ އުއްމީދު ކުރިއަށް ވުރެއް ބޮޑެވެ.

ވީއޭއެމުން ބުނީ މި މުބާރާތުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމް ކޭމްޕް ކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށާ އަދި ގައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗާ ގުޅިގެން ކޭމްޕްގެ ކަންތަށްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެފްއައިވީބީ ވޯލްޑް މެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ސެންޓަރަލް ޒޯންގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް