ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:15
ބަޔާން އަށް ކުޅޭ ލާމް
ބަޔާން އަށް ކުޅޭ ލާމް
ގޫގުލް
ފިލިޕް ލާމް
މި ސީޒަނަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލާނެކަން ލާމް އިއުލާންކޮށްފި
 
ބަޔާންއާއެކު ލާމް ހެދި އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2018 ވަނަ އަހަރު
 
ލާމް ވަނީ ބަޔާން އަށް 500 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފަ

މި ސީޒަނަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަން ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކެޕްޓަން ފިލިޕް ލާމް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަރުމަން ކަޕްގައި ވޮލްފްސްބާގް އަތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ބަޔާޏް މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބަޔާންއާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ލާމް ބުނީ މި ސީޒަނަކީ އޭނާ ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ފަހު ސީޒަން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ލާމްގެ ކުރިމަގާ ބެހޭގޮތުން ކުރި އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން އޭނާ ބުނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިޔަސް ފުޓުބޯޅަ އަށް ހިދުމަތްކުރުންމަތީ ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލާމް ބުނީ ބަޔާންގެ ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން އަދި ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ނޫން ކަމަށެވެ.

ބަޔާން އާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ލާމް ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝަލްކޭއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާގެ 500 ވަނަ މެޗު އެޓީމަށް ކުޅެދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް 16 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ ޖަރުމަންގެ ކެޕްޓަންކަންވެސް ކޮށް އެޓީމާއެކުވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޖަރުމަން ޖޯޒީގައި 113 މެޗު ކުޅެދީ ފަސް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަން ޓީމާއެކު 2014 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑްކަޕް އުފުލާލި ލާމް ވަނީ ޔޫރޯގެ ދެވަނަ އަދި ވޯލްޑްކަޕްގެ ތިންވަނަވެސް ޖަރުމަނާއެކު ހޯދާފައެވެ.

ބަޔާންއާއެކު ހޭދަކުރި 13 ސީޒަނުގައި ލާމް ވަނީ ހަތް ބުންޑަސްލީގާ، ހަ ޖަރުމަން ކަޕް، ދެ ޖަރުމަން ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕާކަޕް އެއްފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެފަހަރު އަދި ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް އެއްފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް