އަފްޣާނިސްތާން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ދިން ހަމަލާއެއް ގައި 21 މަރު
 
ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މިދެވުނު ހަމަލާއަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާތަކުގެތެރޭ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ސުލްހަ ގާއިމުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު ހަމަނުޖެހުމެއްގެތެރެއަށް ވެއްޓުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
އަހުމަދު އަނޫޝު
ކ. މާލެ |
ހަމަލާއަށް ފަހު ސެކިޔުރިޓީ އޮފިޝަލުން ފޯރި މަރަނީ
ގޫގުލް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 21 މަރުވެ 41 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

 

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މިދެވުނު ހަމަލާއަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ސުލްހަ ގާއިމުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

 

ބޮން ގޮއްވާލީ ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި ދިޔަ މީހެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު އޭނާ ޖާނުން ފިދާވެގެން ބޮން ގޮއްވާލީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ފަހު ގެއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. އޭރު ބަސް އޮތީ ސްޕްރީމް ކޯޓް އިމާރާތް ހުންނަ ގޯތީގެ މަގަށް ވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޕާކިންގ އޭރިއާގަ ކަމަށް ވެއެވެ.

 

ހަމަލާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދި އުފުލާފައި ނުވާއިރު އަފްޣާނިސްތާނަކީ ތާލިބާންގެ ހަމާލާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ތަނެެކެވެ. މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވެސް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޕާލިމަންޓް ކައިރީގައި ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ތާލިބާން އިން ވަނީ ނަގާފައެވެ. އެ ހަމަލާގައި 32 މީހުން މަރުވިއެެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް