ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ލުއި ޚަބަރު - ދިވެހި ފިލްމް

"ހައްދު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މާރޗްމަހު ފަށަނީ

  • ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 8 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:15 2,884

ދިވެހި ފިލްމް "ހައްދު"ގެ ތަރިން - އަވަސް

ދިވެހި ފިލްމް ހައްދުގެ ޝޫޓިން އަންނަ މާރޗް މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުލް ފައްތާހު ބުނީ މި ފލްމްގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ކަމަށެވެ.

 

ނިއުމާ މުހައްމަދު އަދި ފައްތާހު ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ މި ފިލްގެ ޝޫޓިންތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހއ. ކެލާ، ރ. ވާދޫ، މާލެ އަދި މާޅެ ކައިރި ރިސޯޓްތަކުގައެވެ.

 

ތަރިންގެ ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ މަރިޔަމް އައްޒާ، އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަދި މި ދާއިރާއަށް އަލަށް ތައާރަފްވާ ޝިބާން އަހުމަދު އެވެ.

 

"ހައްދު" ފިލްމަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ހޯދާފައިވާ ރިކޯޑުތައް މުގުރާލެވޭނެ ފިލްމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ފައްތާހު ވަނީ ބުނެފައެވެ.ފައްތާހް ބުނެފައިވަނީ ގިނަ އެވޯޑުތައް ވެސް މިފިލްމުން ހާސިލް ކުރާނެކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ދިވެހި ފިލްމަކަށް ނުލިބޭ ވަރަށް އާމްދަނީ މި ފިލްމުން ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

 

މިފިލްމްގެ ލަވަތައް ކިޔައިދީފައިވަނީ މުހައްމަދު އަބްދުލް ޣަނީ ( ތޭރަވާ) އާއި އަޝްފާއެވެ.

 

ފަތޯ މިއުޒިކް ހަދާފައިވާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ކިޔައިދީފައިވަނީ ޔާފިއު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް