raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
"ޓިއުބްލައިޓް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި
 
މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސުހައިލް ޚާން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
3,417
ކ. މާލެ |
8 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:05
"ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމުގެ ޕާޓީގައި ސަލްމާން ޚާނާއި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު
ރާއްޖެއެމްވީ

ބޮލީވިޑް ސުޕަ ސްޓާ ސަލްމާން ޚާންގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފިއެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ސަލްމާން އެކްޓްކޮށްފައިވާ " އެކްތާ ޓައިގާ" އަދި "ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން" ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޓިއުބް ލައިޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާން ވަނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓީން ނިންމާލުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް ޓްވިޓާގައި ޝޭއާ ކޮށްފައެވެ.

 

މި ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ " އަހަރުމެން އެކުގައި ކުރި ތިންވަނަ ދަތުރު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކެއްމަދުވެފައި ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އެފިލްމް ދައްކާލެވޭނެ ދުވަހަކަށް ކަމަށެވެ.

 

މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސުހައިލް ޚާން އެވެ.

 

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް ފެނިގެނދާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ކަޝްމީރުގެ ލަޑަކް އާއި އިންޑިއާގެ މަނާލީގެ އިތުރުން މުމްބާއީގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް