raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ސޯނާކްޝީ ރާއްޖޭގައި
 
އެނބުރި ދާނެ ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
 
އޭނާ ހުރީ "ރީތި ރާއްޖޭ"ގައި ކަމަށް ބުނެފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
3,205
8 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:40
ކ. މާލެ
ސޯނާކްޝީ ސިންހާ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް
ގޫގުލް

2010 ސަލްމާން ޚާން އާއި އެކު ވަނަ އަހަރު "ދަބަންގް" އިން ބޮލީވުޑް އަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދިޔަ މަޝްހޫރު ތަރި ކަމަށްވާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

 

ސޮނާކްޝީ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ހުރީ "ރީތި ރާއްޖޭ"ގައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ވެސް ދެފަހަރު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ސޮނާކްޝީ ރާއްޖެ އައި ދުވަހެއް އަދި އެނބުރި ދާނެ ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ކޮކޯ ބޮޑު ހިތިގެ ރިސޯޓްގެ ބީޗްގައި ނަގާފައިވާ އެ ސްލްފީގައި އޭނާގެ ވޭވީ އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ ވިހުރުވެމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ. އެނާގެ އުނގަޑުގެ ހިމަކަން ދައްކުވައިދޭ މި ސެލްފީގައި އޭނާ ލާފައިވަނީ ހުދުކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި ނޫކުލައިގެ ޑެނިމްއެކެވެ.

 

ކުރިން ކުޅުނު ގިނަ ފިލްމްތަކުގައި ފަލަކޮށް ހުރި ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ސޮނާކްޝީ ވަނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބައްޓަންކޮށްފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާގެ އެކްޝަން ތްރީލާއެއް ކަމަށްވާ "އަކީރާ"ގެ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަށިގަނޑު ހިއްކާލާފައެވެ.

 

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސޯނާކްޝީ ދެން ޝޫޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެގިފައިވަނީ 1969 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "އިއްތިފާގް" ގެ ރީމޭކިންގެ މަންޒަރުތަކެވެ. ސިދާތް މަލޯތްރާ އަކު އޭނާ ހަރަކާތްތެރިވާ މި ފިލްމްގައި ސޯނާކްޝީ ފެނިގެންދާނީ "ނަންދާ" ގެ ރޯލުންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް