raajjemv logo
މުސްކުޅި އުމުރުގައި ދަރިއެއް
އުމުރުން 92 އަހަރުގެ ފަލަސްތީނު ފިރިހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ
 
ދަރިފުޅު ލިބުމުން ވަރަށް ހައިރާންވި ނަމަވެސް އުފާވި
 
މަހުމޫދަށް މިލިބުނު ދަރިފުޅާއެކު މިހާރު އޭނާގެ 8 އަންހެން ދަރިންނާއި ފަސް ފިރިހެން ދަރިން އެބަ ތިބި
ރާއްޖެ އެމްވީ
2,889
ކ. މާލެ |
8 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 05:05
މަހުމޫދު އަލް އާދަމް
އަލްއަރަބިއްޔާ

އުމުރުން 92 ގައި ފަލަސްތީނުގެ ފިރިހެނަކަށް ދަރިފުޅަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް ނިސްބަތްވާ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަލް ޚަލީލުގައި ދިރިއުޅޭ މިހާރު އުމުރުން 92 އަހަރު ފުރިފައިވާ މަހުމޫދު އަލް އާދަމް ގެ އަންހެނުން ވިހެއީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އަލަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް މަހުމޫދު ދިން ނަމަކީ ތަމާރާ އެވެ.

އުމުރު އެހާ މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް ލިބުނު ދަރިފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ، އުމުރުން ދުވަސް ވެފައިވަނިކޮށް ކުއްޖަކު ލިބުމުން އޭނާއަށްވެސް ހައިރާންކަން ލިބުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް އުފާވި ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ﷲ އޭނާއަށް މިންވަރު ކުރެއްވި ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ.

މަހުމޫދަށް މިލިބުނު ދަރިފުޅާއެކު މިހާރު އޭނާގެ 8 އަންހެން ދަރިންނާއި ފަސް ފިރިހެން ދަރިން އެބަ ތިއްބެވެ.

މަހުމޫދުގެ އަނބިމީހާ އަބީރަކީ ބީރު މަންމަނެއް ނަމަވެސް ވެސް އޭނާގެ އިހްސާސްތަކުން މި ލިބުނު ދަރިފުޅާއެކު އޭނާވެސް ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންކަން ދޭހަވާ ކަމަށް ޚަބަރުތަކުގައި ވެއެވެ. އަބީރުގެ އުމުރަކީ 42 އަހަރެވެ.

ޑަކްޓަރުން ބުނާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުންގެ އުމުރު މައްޗަށް ދާ ވަރަކަށް ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދާނީ ދައްވަމުންނެވެ. އަދި ހަކުރު ބައްޔާއި ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ފަދަ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ފިރިހެނުންނަށް އިތުރަށް ހަނިވެގެން ދެއެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމާއެކު ސިއްހަތު ރަނގަޅަށް ހުންނަ ނަމަ އުމުރު ކިތަންމެ މައްޗަށް ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ފިރިހެނުންނަށް ދަރިން ލިބޭނެ ކަމަށް ސިއްހީ ތަޖްރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

އަލަށް ލިބުނު ދަރިފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މަހުމޫދު ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ ގުދުރަތީ ކާނާ ކައި ހަދައި އަދި ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އެޑްމިން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް