އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
އެންބީއޭ

ކެވިން ލަވް ޓްރޭޑްކޮށް، ކާމެލޯ އެންތަނީ ކެވެލިއަރސްއަށް ގެންނަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: ލެބްރޯން ޖޭމްސް

  • ކާމެލޯއަކީ ނިއު ޔޯކް ނިކްސްގެ ޓޮޕް ތްރީގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެއް
  • ހޯމަ ދުވަހު ވޮޝިންގޓަން ވިޒަރޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް ކްލީވްލަންޑް ކެވެލިއަރސް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 8 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 01:51 | 2,072

ލެބްރޯން ޖޭމްސް ބޭނުންވަނީ ކެވިން ލަވް ޓްރޭޑްކޮށް، ކާމެލޯ އެންތަނީ ކެވެލިއަރސްއަށް ގެނައުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ - ގޫގުލް

ނިއު ޔޯކް ނިކްސް ގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކާމެލޯ އެންތަނީ ކްލީވްލަންޑްް ކެވެލިއަރސްއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް އެންބީއޭގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ ލެބްރޯން ޖޭމްސް ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓްބޯޅައަށް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް އެތުލީޓްކަމަށްވާ ލެބްރޯން މި ވާހަކަ ދޮގު ކުރީ، ނިއު ޔޯކް ޑެއިލޯ މޭއިލުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވަމުންނެވެ.

ނިއު ޔޯކް ޑެއިލީ މޭއިލްގައި ފްރޭންކް އައިސޮލާ ލިޔުނު ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން، ލެބްރޯންވަނީ "ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިގެންވެސް ކާމެލޯ ކެވެލިއާސްއަށް ގެނައުމަށް" އެދިފައިވާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހު ވޮޝިންގޓަން ވިޒަރޑްސްއާ އެކު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލެބްރޯން ވަނީ މިވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

"އެއީ ހުސް ކުނި، އެއީ ހަމަ ހުސް ބޭކާރު އަޑު،" ލެބްރޯން ބުންޏެވެ.

ކެވެލިއަރސްގެ ކޯޗް، ޓައިރޮން ލޫ ވެސް ވަނީ މި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ގޭމަށް ފަހު ކެވިން ލަވް ކުރި އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، "ތެދު ހާމަ ވުމުގެ ކުރިން ހަދާލާ ދޮގެއް މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރޭ"ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.