ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - އޭއެފްސީ ކަޕް

ވެލެންސިއާގެ ޓާގެޓަކީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގައެއް ހޯދުން: ފެސްކޯ

  • ވެލެންސިއާ އަށް ފުރަތަމަ ހާފްގައި އެޓޭކްކުރަން އުނދަގޫވި
  • ވެސްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސްޓްރައިކަރު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 8 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުދަ 01:18 1,446

ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު ފެސްކޯ (ވ) އާއި ކުޅުންތެރިޔާ ރިލްވާން (ކ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ޓާގެޓަކީ ޕްލޭއޮފް ފަހަނައަޅައި ގޮސް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދުން ކަމަށް އެޓީމުގެ ހެޑްކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިމިލިނަރީ ބުރުގައި ތިމްޕޫ އަތުން 0-3 ގެ ނަތީޖާ އިން ވެލެންސިއާ މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފެސްކޯ ބުނީ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެ ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ކޯޗިން ޓީމު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

ފެސްކޯ ބުނީ ހުރިހާވެސް އަމާޒެއް ހުރީ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ހޯދުނު ކާމިޔާބީ ދެމެހެއްޓުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕްލޭއޮފް މެޗަށް ތައްޔާރުވާން މިހާރުއްސުރެ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޕްލޭއޮފް މެޗުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދުމަކީ ފުރަތަމަ އަމާޒު ކަމަށެވެ.

ތިމްޕޫ އިން ފުރަތަމަ ހާފްގައި ކުޅުނީ ޑިފެންސިވް ގޭމެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން ފެސްކޯ ބުނީ ވެލެންސިއާ އަށް ފުރަތަމަ ހާފްގައި އެޓޭކްކުރަން އުނދަގޫވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ތިމްޕޫގެ ކީޕަރު މެޗުގައި ގިނަ ސޭވްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ތިމްޕޫގެ ޑިފެންސްވެސް ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

ވެސްޓުގެ ކުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ފެސްކޯ ބުނީ އޭނާ އަކީ ވިކްޓްރީގައި ހުރި އިރުއްސުރެ ދަންނަ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ވެސްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސްޓްރައިކަރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ލަނޑު ޖެހިޔަސް ވެލެންސިއާ އިން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ މޮޅުވާން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް