އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ

  • އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 30 ދުވަހު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
  • 60 ދުވަހުގެ ތެރެގައި ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެޥޭ ގޮތައް ހަމަޖެއްސޭނެ

ކ. މާލެ 18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 12:32 8,206

ކާށިދޫ މިސްކިތް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތް ތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެކަމަށް އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 30 ދުވަހު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތައް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ 90 ދުވަސް ތެރޭގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިސްކިތްތަކެއްގައި އަންހެނުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ނަމާދު ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއް އޭސީ ކުރުމުގެ މަސައކަތްތައް ފެށުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެން ރާއްޖޭގައި ގުރުއާން ކިޔަވަމުން އައީ ގުރުއާން ކްލާސްތަކަށް ގޮސްގެން ނުވަތަ ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭ މީހަކު ކައިރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭ ގޮތައް ހަމަޖެއްސި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް