އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޑރ ޝަހީމް

އައިޔޫއެމްގެ ޗާންސެލަރގެ މަގާމުން ޑރ. ޝަހީމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

  • ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުންނަވާ މަސައްކަތްތައް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:10 1,707

މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އައިޔޫއެމްގެ ޗާންސެލަރކަމުން ވަނީ އިސްތިއުފާދެއްވާފައި - ޕީއެސްއެމް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރކަމުގެ މަގާމުން ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ފަހު ޝަހީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "މަގާމްގައި ނެތް ކަމުގައި ވިޔަސް އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމާއި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ހިދްމަތްކުރުންމަތީ ދެމި ހުރުމަކީ ފަހު ނޭވަޔާއި ހަމައަށް ވެސް ހަޔާތުގެ އެންމެ މަތިވެރި އަޒުމް" ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ޑރ. ޝަހީމް އިސްތިއުދެއްވާފައިވާއިރު، ރައީސް ޔާމީން އައްޔަންކުރެއްވި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން، މަގާމުތަކުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން ވެސް ޑރ. ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް އޭރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެނިންމުން ބަދަލުކުރައްވާ މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުއްވާތީ އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ޑރ. ޝަހީމަށް ކުރިމަތިވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ބޮޑުތަކުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން ޑރ. ޝަހީމް ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތަކުން ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ދާދި އަވަހަށް ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުންނަވާ މަސައްކަތްތައް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް