އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ވެލެޒިނީ

ވެލެޒިނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލައި، އާއިލާ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

  • ވެލެޒިނީ ދޫކޮށްލައި އާއިލާ އާއި ހަވާލުކުރީ އޭނާ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައި ވާތީ

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 21:16 2,745

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރު އައިޝަތު ވެލެޒިނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސަސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރު އާއިޝަތު ވެލެޒިނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލައި އާއިލާ އާއި ހަވާލުކުރުމުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ވެލެޒިނީ ދޫކޮށްލައި އާއިލާ އާއި ހަވާލުކުރީ އޭނާ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައި ވާތީކަމަށެވެ.

ފުލުުހުން ބުނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެެންދާނޭ ކަމަށެވެ.

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެލެޒިނީ ހައްޔަރުކުރީ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އިއްޔެ ރާއްޖެ އައުމުންނެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ. އަދި އެ ފުރައްސާރަ ކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާ އަކީ މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އޮތީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކުރުމުން ބައެއް މީހުންގެ ފާޑު ކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އޭނާއަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ފަރުވާ ލިބެން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށާއި އެ ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑު ކިޔާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް