ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 21:11
އަކުއާ ވީޓާ ރެސިޑެންސީގެ ސާމްޕަލް
އަކުއާ ވީޓާ ރެސިޑެންސީގެ ސާމްޕަލް
ރާއްޖެއެމްވީ
އަކުއާ ވީޓާ ރެސިޑެންސީ
އަކުއާ ވީޓާ ރެސިޑެންސީގެ ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަރު ހުޅުވާލައިފި
 
މިއީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައި ތަރައްގީ ކުރާ އިމާރާތްތަކެއް
 
ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި ހުންނަނީ 8 އެޕާޓްމަންޓް
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ، "އަކުއާ ވީޓާ" ރެސިޑެންސީގެ އެޕާޓްމަންޓް ތަކުގެ ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި އެޕާޓްމަންޓްތައް ތަރައްގީ ކުރަނީ، ސްރީލަންކާގެ އަޔެންކާ ހޯލްޑިންގްސް އާއި ރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެޗް އިންވެސްޓްމަންޓު ގުޅިގެން އުފެއްދާފައިވާ އެން.ޕީ.އެޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް އިންނެވެ. އެ ތަނުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ "ފޯޗިއުން 500" ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ޗައިނާގެ އެމް.ސީ.ސީ ކުންފުނިންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެންޕީއެޗްޑީގެ ސީއޯއޯ ޕްރަސަންނަ ލިޔަނަގޭ ވިދާޅުވީ ބުކިންގް ފީގެ ގޮތުގައި އެޕާޓްމަންޓަށް މިވަގުތު ދައްކަން ޖެހެނީ ޖުމްލަ އަގުގެ 10 އިންސައްތަ ކަމަށާއި އަކަފޫޓަކަށް އެވަރޭޖްކޮށް 254 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިމާރާތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދަން ޖެހޭނީ އިމާރާތް ފުރިހަމަވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުމްލަ 104 ޔުނިޓްގެ "އަކުއާ ވީޓާ" ރެސިޑެންސީގައި ސާދަ ފަންގިފިލާ ހުންނައިރު، ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި ހުންނަނީ 8 އެޕާޓްމަންޓްއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހަތަރު ޑިޒައިނަކަށް ހުންނަ ދެ ކޮޓަރި އާއި ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަން ޒަމާނީ ޖިމްއަކާއި، ޕޫލެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަރަހައްދެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި އިމާރާތުގެ ހާއްސަ ކަމަށް ބަލާއިރު އިމާރާތް ނިމޭއިރު ހަފްލާތައް ބޭއްވޭ ގޮތަށް ކްލަބް ހައުސް އެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެންޕީއެޗްޑީ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް އެންޕީއެޗްޑީ އިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް
0%
57%
14%
29%
0%
0%
ކޮމެންޓް