raajjemv logo
އަމަލް ކްލޫނީ
އަމަލް ކްލޫނީ ބަލިވެ އިންކަމަށް ބުނާ އަޑު އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެ
 
އަމަލް އާއި ޖޯޖް ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގެ ވެނީސްގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
3,508
ކ. މާލެ |
6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 17:39
އަމަލް ބާސެލޯނާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޭޑީޕީ ރީތިންކް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖޯޖް ކޫލޫނގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަޝްހޫރު ވަކީލް އަމަލް ކްލޫނީގެ އާ ފޮޓޯތަކަކާއެކު އަމަލް ކްލޫނީ ބަލިވެއިންކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެއެވެ.

މިވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވެގެން ދިއައީ ޖޯޖް އަދި އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު އަމަލް ބާސެލޯނާއަށްކުރި ދަތުރުގައި ބާސެލޯނާ އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި އަމަލްގެ ބަނޑު ތަންކޮޅެއް ވައްކޮށް ބޮޑުކޮށް ފާހަގަ ކުރެވުމުންނެވެ.

ޖޯޖްގެ މަންމައާ ބައްޕައާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަމަލް ރޭގަނޑުގެ ފަރީއްކޮޅެއްގައި އިންނަވަނިކޮށް ފެނިފައިވެއެވެ.

އަމަލް އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޭޑީޕީ ރީތިންކް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ މޮޑަރޭޓަރަކީ ޖޯޖްގެ ބައްޕައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަމަލްވަނީ މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހު 39 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ބާސެލޯނާގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އަމަލް އާއި ޖޯޖް ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގެ ވެނީސްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް