ރާއްޖެ - އަހުމަދު މަހުލޫފު

މަހުލޫފު ހައްޔަރު ކުރީ އިމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

  • އެ މައްސަލާގައި އޭނާ ވަނީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާފައި
  • އެގޮތަށް ނިންމީ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން
  • ތަހުގީގަށް އެއް މަހާއި 13 ދުވަހު ބަންދުގައި ބެހެއްޓި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 4 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 12:48 2,186

ރަޔަޓް ފުލުހުންތަކެއް މަހުލޫފު ހައްޔަރު ކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލުތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މަހުލޫފު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު، އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާއެވެ. އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާސްކު ބަހަމުންދަނިކޮށް، އެއް މަހާއި 13 ދުވަސް ވަންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓިއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުކޮށް، ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޭނާ ވަނީ ތަންފީޒު ކުރައްވާފައެވެ.

މަހުލޫފު ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މަހުލޫފު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައި ޝަރީއަތް ހިންގުމަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް މަހުލޫފު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިގެން އެ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްޔަރު ކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނީ ޕީޖީން އެދިގެން ކަމަށް ހުކުމްގައިވެއެވެ. އެ މައްސަލާގައި ފެންނަން ހުރި ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުން މަހުލޫފު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ޕީޖީން އެދިގެން ނޫން ކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ އެ ވަގުތުން ވަގުތަށް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އަމަލު ކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތު ސައްހަކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ބާތިލު ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ސުޖާއު އުސްމާން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެ ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުން ކުރި ހުކުމްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް