ބުރާސްފަތި 23 ޖެނުއަރީ 2020
5 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 28
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެޗްޑީސީ

ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!

  • ކެމްޕެއިންގ ހަރަކާތްތަކުގައި ކެއުމުގެ ހަރަދު ބެލެހެއްޓީ އެޗްޑީސީން
  • 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން އިއުލާނު ކުރުމެއް ނެތި ކުންފުންޏަށް ވެއްދި

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 12:27 32,327

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ އިމާރާތްތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިންގ ހަރަކާތްތަކަށް 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން އެޗްޑީސީގެ އިސް ފަރާތަކުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، އެކުންފުނީގެ މާލިއްޔަތުން ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިންގ ހަރަކާތްތަކަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު  ހޯދި ހޯދުންތަކުން އެހަރަދުތައް 30 މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވާކަން އެނގޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ އިން ހުޅުމާލޭގައި ބެނާތައް ހަރުކުރުމަށް ހޮޅިދަނޑި ވެސް ގަނެފައި ވަނީ އެޗްޑީސީން ކަމަށާއި އެ ހޮޅިދަނޑިތައް ވީ ތަނެއް ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކެމްޕެއިންގގެ ހަރަދުތައް ކުރި އިރު ކެއުން ވެސް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އެޗްޑީސީގެ ހަރަދުގައި ކަމަށާއި ގިނަ ތަންތަނަށް އަދިވެސް ފައިސާ ވެސް ނުދައްކާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެމްޕެއިންގ ދުވަސްވަރު އެ ކުންފުންޏަށް 150 މުވައްޒަފުން ވައްދާފައިވާ އިރު އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެވްރެޖުކޮށް 8،000ރ. މަހަކު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ އިއުލާނު ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށާއި މުވައްޒަފުން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ވެސް ނޯންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ހުރިހާ ކަމަކަށް ހަރަދު ކުރީ އެޗްޑީސީން ކަމަށާއި އެގޮތުން ހިތާނީ ހަރަކާތްތަކާއި ޢީދު ކެއުމާއި ބަކަރި ކަތިލުމުގެ ކަންކަން ވެސް ކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނިން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް