އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ލަވްޔާތްރީގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނޫން!

  • މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ 7.75 ކްރޯޑް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 10:34 1,719

އާޔޫޝް ޝަރްމާ، ސަލްމާން ޚާން ވަރީނާ ހުސައިން - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމް " ލަވްޔާތްރީ" ގެ ފެށުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ސަލްމާން ޚާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ އަދި ވަރީނާ ހުސައިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދިޔަ "ލަވްޔާތްރީ" މިފިލްމަށް މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ 7.75 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްއެވެ.

މި ފިލްމަށް ކުރިން ދީފައިވާ ނަމަކީ "ލަވްރާތްރީ"އެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަން ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިސަރ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ ފިލްމްގެ ނަން "ލަވް ޔާތްރީ" އަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ފިލްމް ގެ ނަން ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދުން ފިލްމަށް ދީފައިވާ ނަމާމެދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރުމުންނެވެ. އެމީހުން ފިލްމާމެދު ނުރުހުންފާޅުކުރީ އެ ފިލްމުގެ ނަން ހިންދޫންގެ އެ ފެސްޓިވަލްގެ މާނަ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދުންވަނީ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއްވެސް  ކުރިން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޕީޓީއައި ނޫސް އޭޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބިހާރުގެ ކޯޓަކުންވަނީ އެ ފިލްމުގެ ނަމާއި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ހިންދޫންނަށް ކުރި އަސަރުގެ ސަބަބުން ސަލްމާން ޚާންއާއި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ މައްޗަށް ފަސްޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކުރިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް