ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އާޔޫޝް ޝަރްމާގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ހެކް ކޮށްފި

  • އެކަން ކުރި މީހަކު ހޯދާ އެމީހަކާއި ދޭތެރޭ އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 8 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 13:56 3,428

އާޔުޝް ޝަރްމާ އަންހެނުން އަރްޕިތާ ޚާން އާއި އެކު - ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ލަވްޔާތްރީ" ގެ ތަރި އާޔޫޝް ޝަރްމާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އަންހެނުން އަރްޕިތާ ޚާން ބުނެފިއެވެ.

އަރްޕިތާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެވެސް މީހަކު އާޔޫޝްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އެކައުންޓުން ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ޕޯސްޓްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަން ކުރި މީހަކު ހޯދާ އެމީހަކާއި ދޭތެރޭ އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޓީމުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިއީ އާޔޫޝް ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އަރްޕިތާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ ބޮލީވުޑް ސެލްބްރިރިޓީއެއްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ މަހު ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ވެސް ޓްވިޓާ އެކައިންޓާއި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ވަނީ ހެކް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އެކައުންޓްތައް ގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭގައި ވަނީ ރީސްޓޯރ ކޮށްފައެވެ. އަދި ޝާހިދު ވަނީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ކްރިތީ ސެނޯން އާއި އަބީޝެކް ބަޗަން އަދި އަނޫޕަމް ކޭރް ގެ އެކަންއުންޓް ވެސް ކުރިން ވަނީ ހެކް ކޮށްފައެވެ.

އާޔޫޝް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ "ލަވްޔާތްރީ" އިންނެވެ. މި ފިލްމަކީ ވަރީނާ ހުސައިން ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ދިޔަ ފިލްމެވެ. އަންހިރާޖް މިނަވާލާ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ އާޔުޝްގެ ޅިޔަނު ސަލްމާން ޚާން އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް