ގެމްބިއާ
ގެމްބިއާގެ އާ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯގެ ކެބިނެޓުގެ 10 ވަޒީރުން މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
 
ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯގެ ކެބިނަޓަށް ދިހަ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެވިގެން ދިޔައިރު އަދި އަށް މަގާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ނުކުރައްވާ
އަހުމަދު އަނޫޝު
ކ. މާލެ |
ގެމްބިއާގެ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގެމްބިއާގެ އާ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވާ 18 ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން 10 ވަޒީރުން މަގާމުގެ ހުވާ ވެރިރަށް ބަންޖުލްގައި ބުދަ ދުވަހު ކުރައްވައިފިއެވެ.

 

މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާއި، ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ކަލްޗާ މިނިސްޓަރާއި، އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރާއި، އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރާއި، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރާއި، ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް މިނިސްޓަރާއި، ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރާއި، ފައިނޭންސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާއި، ފިޝަރީޒް، ވޯޓާ ރިސޯސަސް އެންޑް ނެޝެނަލް އެސެމްބްލީ މެޓާސް މިނިސްޓަރާއި އަދި ލޭންޑްސް އެންޑް ރީޖަނަލް ގަވަމަންޓް މިނިސްޓަރެެވެ.

 

އަޑަމާ ބަރޯގެ ކެބިނެޓްގެ ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި އުސައިނު ޑާރބޯއަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހްގެ ވެރިކަމުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާއަކީ ގެމްބިއާގެ ޔުނައިޓެޑް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމަށްވާއިރު އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރީގެ 4 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހުއާ ވާދަކުރައްވާފައެވެ.

 

ދާޚިލީ ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި މައި އަހްމަދު ޕެޓީ ދާޚީލީ ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވިއިރު، ޕެޓީއަކީ ގެމްބިއާގެ އިދިކޮޅު އެތައް ލީޑަރުންގެ ކުރީގެ ދިފާއީ ވަކީލެވެ. އަޑަމާ ބަރޯގެ ޚާއްސަ މުޝީރަކީ ވެސް ޕެޓީއެވެ.

 

ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯގެ ކެބިނަޓަށް ދިހަ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެވިގެން ދިޔައިރު އަދި އަށް މަގާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ނުކުރައްވައެެެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް