އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އަބްދުއްރަހީމް އަތުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރާއްޖެ ޓީވީން ހުށަހަޅައިފި

  • ރާއްޖެޓީވީގެ އާމިރާއި ވިސާމުގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެފައި ވާނީ ބަދަލު ހޯދުމަށްވެސް އެދިފައިވޭ
  • އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ރާއްޖެޓީވީ ބަންދު ކުރުމަށް ގޮވާލާފައި

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 17:19 21,699

މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް - ޕީޕަލް މެގަޒިން

ރާއްޖެ ޓީވީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ދެއްކެވީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި އަބްދުއްރަހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލު ނަގައި ދިނުމަށް އެދި ރާއްޖެ ޓީވީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. 

ރާއްޖެޓީވީގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މުހައްމަދު ނިޝާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީން ގައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން ނަގާލައި ރާއްޖެ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށް ރާއްޖޭޓީވީން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި ރާއްޖެޓީވީ ބަންދު ކުރުމަށް އަބްދުއްރަހީމް މާޗް މަހު ގޮވާލައްވާފައިވާތީ، އެއީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. 

ނިޝާން ވިދާޅުވީ އަބްދުއްރަހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަކެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަބްދުއްރަހީމްގެ އެ ވާހަކަތަކުން ރާއްޖެޓީވީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މީގެއިތުރުން ނިޝާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވާ އާމިރު ސަލީމާއި މުހައްމަދު ވިސާމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަބްދުއްރަހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ވެސް އެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުން ކަމަށްވާތީ އެގޭ ބަދަލު އަބްދުއްރަހީމްގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ނިޝާން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިމައްސަލައިގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖެޓީވީގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް