ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ސީރިއާ

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފި

  • ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
  • ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ ލުއި ހަތިޔާރާއި ވަޒަން

އަލީ ޔޫސުފް
AliYooosuf

ކ. މާލެ 1 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:57 1,689

ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިން - އެމްޑީޕީ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ސައުދީގެ ފައުޖަށް ވާކިވެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

 

ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ އަރަބި ގުޅިފައިވާ ފައުޖުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސެސް (އެސްޑީއެފް)ގެ ތަރުޖަމާން ތޮލާލް ސިލޯ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވި އެހީ ލިބިފައި ވަނީ މީގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަތިޔާރު ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ތޮލާލް ވިދާޅުވީ މިއީ މިގޮތަށް ފާޅުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލުއި ހަތިޔާރާއި ވަޒަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

 

މި ޝިޕްމަންޓް ފޮނުވިކަން ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން ޖޯން ޑޯރިއަން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި އޮތޯރިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

ސައުދީގެ ފައުޖަށް ސީރިއާގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޑީއެފްގައި ހިމެނޭ ސީރިއަން ކުރުދިޝް ވައިޕީޖީ އަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސްއާ) ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ޖަމާއަތެކެވެ.

 

ސީރިއާގައި އައިއެސްގެ ބާރުގަދަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ރައްގާ އާއި މޫސަލްގައި ހިނގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަރުގަދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް