ޖަރުމަން
ކާބޮންމޮނޮކްސައިޑްގެ އަސަރުކޮށްގެން ހަ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
 
ކާބޮން މޮނޮކްސައިޑްގެ އަސަރުކޮށްގެން މަރުވެފައިވަނީ 18 އަދި 19 އަހަރުގެ ކުދިން
ކ. މާލެ |
ކާބޮންމޮނޮކްސައިޑްގެ އަސަރުކޮށްގެން ހަ ޒުވާނުންގެ ހަދާން އާކުރަނީ
ގޫގުލް

ކާބޮންމޮނޮކްސައިޑްގެ އަސަރުކޮށްގެން ޖަރުމަނުގެ ސްޓޭޓެއްކަމަށްވާ ބަވޭރިއާގައި ހަ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ 18 އަދި 19 އަހަރުގެ ފަސް ފިރިހެން ކުދިން އަދި އެއް އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.

އެގައުމުގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ބުނީ އެ ހަ ކުދިންވެސް މަރުވެފައިވަނީ ކާބޮން މޮނޮކްސައިޑްގެ އަސަރުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަންގެ މީޑިއާތައް ބުނާގޮތުން އެ ކުދިން މަރުވި ވަގުތު ތިބީ މަރުވި އަންހެން ކުއްޖާގެ 18 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހަޓެއްގައި ކަމަށެވެ. އެ ހަޓް އަކީ ސްނޯ އިން ކަވާކޮށްފައިހުރި ތަނެކެވެ.

ޖަރުމަންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަނީ މަރުވި ކުދިންގެ ހަނދާން އާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެ ކުދިންނާ ބެހޭ ތަފާތު މެސެޖުތަކާއެކު މާތައްވެސް ދަނީ ބަހައްޓަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް