ޓްރަމްޕަށް އޮބާމާ ފާޑުވިދާޅުވެ
ޓްރަމްޕަށް އޮބާމާ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
 
މިއީ މަގާމުން ދުރުވުމަށްފަހު އޮބާމާ ދެއްވި ފުރަތަމަ ބަޔާން
ރުޝްދާ ރަޝީދު
ކ. މާލެ |
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ
ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފާޑުވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

 

އޮބާމާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އާންމު ކުރެއްވި ބަޔާނެއްގަ އެވެ. މިއީ މަގާމުގެ ދައުރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކުރެއްވި އޮބާމާ، އާންމު ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އާންމު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބަޔާނެވެ.

 

އޮބާމާގެ ތަރުޖަމާނު، ކެވިން ލުވިސް ވިދާޅުވީ ވަކި ދީނަކަށް ނިސްބަތްވާތީ ތަފާތުކުރާ ކުރުމަކީ އޮބާމާ ތާއީދުކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިހާރު އެމެރިކާގައި ޓްރަމްޕްގެ ގަރާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަކީ އެމެރިކާގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި، މި ގަރާރަކީ އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުންތަކާއި ފުށު އަރާ ގަރާާރެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ހިޔާލުފާޅު ކުރުމަކީ ހައިރާންވާންވީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

 

މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީހުގައި ކުރީގެ ވެރިއަކު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައީސަކަށް ފާޑުވިދާޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރީގެ ރައީސުންނަކީ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސުންނަށް ފާޑުވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އޮބާމާގެ ބަޔާނުން ދޭހަވެގެންދަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަމަލީ ދައުރެއް އަދާކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ.

 

ޓްރަމްޕްގެ ގަރާރު ފާސްކުރައްވާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް