ފަތުރުވެރިކަން
ކަނޑުއަޑީގެ ބޮޑު ރެސްޓޯރެންޓާއެކު ހުރަވަޅި ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
 
މި ރިޒޯޓުގައި ހިމެނޭ 3 ރެސްޓޯރަންޓުގެ ތެރެއިން އެއް ރެސްޓޯރަންޓަކީ ކަނޑުއަޑީގައި ބިނާ ކުރެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ކ. މާލެ |
ކަނޑު އަޑީގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރެންޓް
ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޒަމާނީ ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓާއެކު ތަރައްގީކުރި ޅ. ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިޒޯޓަކީ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބިނާކޮށް އަދި ހިންގަމުންދާ، ހަމައެކަނި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހެދިފައިވާ، 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޒޯޓެކެވެ. 400 މީޓަރު ފުޅާ އަދި 165 މީޓަރު ދިގު، ފަސް ތަރީގެ މި ރިޒޯޓަކީ 180 އެނދުގެ ރިޒޯޓެކެވެ. 90 ކޮޓަރިއާ 3 ރެސްޓޯރަންޓު ހިމެނޭ މި ރިޒޯޓު ނިންމާފައިވަނީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ރިޒޯޓުގައި ހިމެނޭ 3 ރެސްޓޯރަންޓުގެ ތެރެއިން އެއް ރެސްޓޯރަންޓަކީ ކަނޑުއަޑީގައި ބިނާ ކުރެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުރަވަޅި ރިސޯޓްގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓް "5.8 އަންޑަސީ" ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމެވެ. މި ރެސްޓޯރަންޓަކީ 74 ފޫޓުގެ ދިގުމިންހުރި ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ.

ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރިސޯޓްގެ ވެރިޔާ އުއްޗު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ އާއިލާ ރިސޯޓް ޗޭނުގެ ރިސޯޓް ރަށް ކޮންރަނޑް ރަންގަލީގައި ކަނޑުއަޑީގެ "އިތާ" ރެސްޓޯރެންްޓް ހުރުމާއެކު އޭނާ ހުރަވަޅި ތަރައްގީ ކުރަން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން ކަނޑު އަޑީގައި "އިތާ" އަށްވުރެ ބޮޑު، ރެސްޓޯރެންޓެއް ހަދަން ޝައުގުވެރިވަޑައިގެން އެކަން ކުރައްވަން ނިންމެވި ކަމަށެވެ. 

ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްތަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފާއިތުވި ތިން އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ހައިރާންކުރުވަނިވި ތަރައްގީއެއް ގެނުވި ތިން އަހަރު ކަމަށެވެ. އެ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 3000 އެއްހާ އެނދުގެ 20 ރިސޯޓް މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވެފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް ތައުރީފުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް