ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

ޖަސްޓިން ބީބަރ ސިއްރުން ކައިވެނި ކުރީތަ؟

  • ބީބަރ އާއި ބޯލްޑްވިން އެންގޭޖް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 15 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 18:20 2,556

ޖަސްޓިން ބީބަރ އާއި ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން - ގޫގުލް

ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބަރ އާއި އޭނާގެ ފިއާންސޭ މޮޑެލް ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ސިއްރުން ކައިވެނި ކުރިކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

އެދެމީހުން އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގާފައި ކޯޓް ރޫމަށް ދިޔަތަން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޕީޕަލް ޑޮޓްކޮމް ގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ބީބަރ ސްޓްރައިޕް ޓީޝާޓަކާއި ޖިންސެއް ލާފައި ހުރި އިރު ބޯލްޑްވިން ލާފައި ހުރީ ހުދު ކުލައިގެ ކުރު ހެދުމެކެވެ.

 ކޯޓު ރޫމްގައި އުޅޭ މީހަކާ ހަވާލާދީ "ޓީއެމްޒެޑް"ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބީބަރ ވަނީ އެމީހުން އެކަން ސިއްރު ކޮށްފައި ބޭއްވުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ބޯލްޑްވިން ކައިރި ކައިވެނި ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރިކަމަށް ބީބަރ ބުނި އަޑު އިވުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

" ދެން އޮތީ "ރިއަލް ވެޑިން" އަދި އެމީހުން މިހާރު ވަނީ ވެޑިން ޕްލޭނަރުން ވެސް ހަޔަރ ކޮށްފައި. މިހާރު ދަނީ ތަނެއް ބަލަމުން" މި ދެމީހުންނައި ގާތް މީހަކާ ހަވާލާދީ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބީބަރ އާއި ބޯލްޑްވިން އެންގޭޖް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް