އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ

ބްރަޔަން އެޑަމްސްގެ ކޮންސެޓްގައި ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭ އާރު ރަހުމާން ޕާރފޯމް ކުރަނީ

  • އިންޑިއާގައި ޝޯތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 18:58 2,269

ބްރަޔަން އެޑަމްސް، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަދި އޭއާރު ރަހުމާން - އެމްއެންޑީއެފް

އިންޓްނޭޝަނަލް ޕޮޕްސްޓާރ ބްރަޔަން އެޑަމްސް އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލައިވް ކޮންސެޓްގައި އެކްޓަރ އަދި ސިންގަރ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު  މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ އަދި ސިންގަރ އޭ އާރު ރަހުމާން ޕާރޕޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ކެނޭޑިއަން ލަވަކިއުންތެރިޔާ އެޑަމްސް އިންޑިއާގައި ޝޯތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އެވެ.

މި ޓުއަރ ގައި އިންޑިއާގެ ފަސް ސިޓީ އެއްގައި ޝޯދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ޝޯ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  9 އޮކްޓޯބަރުގައި އަހުމަދުއާބާދުގައެވެ.  11 އޮކްޓޯބަރުގައި ހައިދަރު އާބާދުގައި، 12 އޮކްޓޯބަރުގައި މުމްބާއި، 13 އޮކްޓޯބަރުގައި ބެންގަލޫރު އަދި އެންމެ ފަހު ޝޯ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 14 އޮކްޓޯބަރުގައި ދިއްލީގައެވެ.

އެޑަމްސް އާއި އެކު މީގެ ކުރިން ޕްރިޔަންކާ ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭ އާރު ރަހުމާނު އޭނާ އާއި އެކު ފާރފޯމް ކުރާ މީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭ އާރު ރަހުމާން އަކީ އެޑަމްސްގެ ފޭވަރިޓް އިންޑިއަން މިއުޒީޝަން ކަމަށް އޭނާ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޑަމްސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފައެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ތެރެއިންވެސް އިޑިއާއަކީ އޭނާގެ ފޭވަރިޓް އެއް ގައުމު ކަމަށާއި

އަނެއްކާވެސް އެ ރީތި ގައުމުގައި ޕާރފޯމް ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާކަމަށް އެޑަމްސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް