ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ހޯރަފުއްޓަށް ގިނަ ވައުދުތަކަކާއެކު، އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރު އިބޫ ހާމަކުރައްވައިފި

  • ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާގޮތަށް އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 05:36 | 3,081

ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިބޫ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ހޯރަޕުއްޓަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ވައުދާއެކު، އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ތަސައްވަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. 

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހޯރަފުށީގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް މި ސަރުކާރުން ވައުދުވެ، ބައެއް މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށް އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަން ފާހަގަކޮށް އިބޫ ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށްޓާއި އެންމެ ގާތުގައި އެ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

ހޯރަފުށީ ސިއްހީ ހިދުމަތާއި، މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައްވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. 

ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، އިތުރު ޑޮކްޓަރުން ގެންނަވަނެ ހޯރަފުއްޓަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޮޑު ޕްލޭނެއް އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް އިބޫ ވިދާޅުވީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި ޓޫރިޒަމާއި ޓްރާޝިޕްމެންޓް ބަނދަރުފަދަ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރައްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރައްވާނީ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް ބެލުމަށްފަހު އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. 

"ޓޫރިޒަމް އަންނާނެ އެތަނަށް. އޭގެއިތުރުން މި ދެންނެވިފަދައިން ޓެކްނޮލަޖީއާއި ޓްރޝިޕްމެންޓް ބަނދަރު ފަދަ ތަންތަން އެއީ އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތްތޯ ބަލައި އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެތަނުގައި، އިހަވަންދިއްޕޅުގައި ތަރައްޤީކުރެވިގެންދާނެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ، މިކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައިވެރިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައިވެސް އިންހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްޤީކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ނިމޭއިރުވެސް، އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.