ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޕީއެސްއެމްއިން ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތައް އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ދޮގުކޮށްފި

  • އެމްބަސީއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދަނީ ފޭކު ލިޔެކިޔުންތަކެއް

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 22:51 14,207

ޕީއެސްއެމްއިން އާންމުކުރި ހަބަރުގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް - އަވަސް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއާއި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއާއި ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕީއެސްއެމްއިން ގެެނެސްދިން ޚަބަރުތަކަކީ ދޮގު ޚަބަރުތަކެއްކަމަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ބުނެފިއެވެ. 

އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ބުނީ އެމްބަސީއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ފޭކު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ދައުރުވަމުންދާކަން އެނގިފައިވާކަމަށާއި، އެއީ އެމްބަސީއާއި ގުޅުމެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫންކަމަށެވެ. 

ޙަޤީގަތާއި ޚިލާފު އަދި އަސްލެއް ވާހަކަތައް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފަތުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިދަނޑިވަޅުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ފަތުރަމުންދާއިރު، އެޚަބަރުތައް އިތުރަށް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނެވެ. 

ދައުރުވަމުންދާ ފޭކު ލިޔުންތަކުގައި ބުނާ ގޮތުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު ކުޑަކުރުމަށް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތްތައް ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެމެރިކާއިން ތާޢީދުކުރާކާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް