ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ދިރާގު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިރާގުން ވަގުތުން ބަލައިލެވޭނެ!

  • ދިރާގު ޓީވީ އާއި ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 13:42 1,848

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިރާގުން ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ - ދިރާގު

ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ބޭނުންތާކު، ބޭނުން ވަގުތަކު މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ މޯބައިލް ޑިވައިސް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވަތަ ގޭގެ ޓީވީން އޭޝިއާ ރީޖަންގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018 ބަލާލެވޭނެއެވެ. ދިރާގު ޓިވީގެ ޗެނަލް ނަންބަރ 106 (ޑީސްޕޯރޓްސް) އިން މި މުބާރަތް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގު ޓީވީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ބަލަން ބޭނުން ނަމަ ދިރާގު ޓީވީ އެޕްގައި ޔޫސަރ ނޭމް އާއި ޕާސްވޯޑަށް "play" ޖެހުމުން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ދިރާގު ޓީވީ އިން ހަބަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމަޔަށް ފަސޭހަ ކަމާއި އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ އިންޓްރޯ ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ މަހަކު އެންމެ 300ރ. އެވެ. މި ޕެކްޖްގައި 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ޗެނެލްތައް ބަލާލެވޭ އިރު މީގެ ތެރޭގައި 4ކޭ ޗެނަލްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް 4ކޭ ކޮންޓެންޓް ބެލުމަށް ވަކި ހާއްސަ ޖޯއިބޮކްސްއެއް ގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ދިރާގު ޓީވީ އިން އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި  ފޯރުކޮށްދޭ އައިޕީޓީވީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

ދިރާގު ޓީވީ ރާއްޖޭގައި ތައާރަފުކުރި ފަހުން އެއް އަހަރު ވެފައިވާއިރު ނުހަނު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ 41 ރަށުގައި ދިރާގު ޓީވީ ހިދުމަތް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް