ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އަބުރުފުޅު ފަންޑް

ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރީ ކަންތައްތަކުގެ ހަޤީޤަތް ފޮރުވުމަށް: އައިޝާ

  • އައިޝާ ނަހުލާ ރާއްޖެޓީވީއަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމަށްފަހު މުއައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވި

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 22:40 14,836

އައިޝާ ނަހުލާ އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް އެހީތެރިވެދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެޓީވީގެ "އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް" ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ނަހުލާ (މެޑަމް އައިޝާ) އެހީތެރިވެދެއްވައިފި އެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބޭރުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އައިޝާ ފައިސާގެ އެހީ ރާއްޖެޓީވީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އަބުރުފުޅު ފަންޑުފޮއްޓަށް ލައްވާފައެވެ.

ފަންޑަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށްފަހު އައިޝާ ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަކީ ކަންތައް ތަކެއްގެ ހަގީގަތް ފޮރުވުމަށް ބްރޯޑްކޮމްއިން ކުރި ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މީޑިއާއަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަތަރުވަނަ ބާރުކަމަށް ވާއިރު، އެކަން އޮގޮތަށްކޮށްފައިވުމަކީ ލަދިވެތި އަމަލެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހަގީގަތިގައިވެސް އެހެން މީޑިއާތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖެޓީވީން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ދެފުއްފެންނަ ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަށް ކުރާ ހިތްވަރު ގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް" އައިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަންޑަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމަށްފަހު އައިޝާ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އައިޝާ ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ހިތްވަރު ދެެއްވާފައެވެ. އަދި އެކަމަނާއާއި އާއިލާ ވަނީ ރާއްޖެޓީވީއާއި އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވަނީ އައިޝާއާއި އާއިލާގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެހީއަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ސްޓާފުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދިފާއުކުރުމުގައި ރާއްޖެޓީވީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެޓީވީ އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރި ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. މިހާތަނަށް 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މި ސްޓޭޝަން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް