އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ގެތަކަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފި

  • އެ އަވަށުން އެ މަނިކުފާނަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 21:28 2,936

އިބޫއަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކުޑަކުއްޖަކު މާބޮނޑިއެއް ދެނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް އެ ދާއިރާއިން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރްހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި އެ މަނިކުފާނާއެކު އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ އިސްވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް އާއި، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެން އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި އެ މަނިކުފާނުވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫންގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް ވަޑައިގެން އެ އާއިލާއާއި ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އިބޫ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވާފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންވަނީ އެ މީހުންގެ ޝުއޫރުތަށް އެ މަނިކުފާނާއި ހިއްސާކުރައްވާ އެ މީހުންގެ ލޯބި އޮތްވަރު އެމަނިކުފާނަށް ދައްކާލާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވަނީ މިހާތަނަށް ހއ. އަތޮޅު ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ދާއިރާތަކުގެ ރއްޔިތުންގެ ހާލު އަހުވާލު ބައްލަވާ، އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތަށް އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހަފްތާ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނުގެ ފަހު މަންޒިލް ހއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް