ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އާސަންދަ ހިދުމަތް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕީޓަލުން އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދަ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

  • ބޭސްފިހާރައިންވެސް އާސަންދަ ލިބޭނެ
  • ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނީ 325ރ. އަށް

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 17:05 1,682

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕީޓަލުން އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކޭ އެއް ގޮތަށް އާސަންދަ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެހެން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލުތަކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދައިން ކަވަރ ކުރާ މިންވަރު އެ ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލުމަށްޓަކައި އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން މިހާރު ހަރަދުވާނީ 325ރ. ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ކުރިން ޓްރީ ޓޮޕްއިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި 525ރ. ދައްކަންޖެހެއެވެ. އާސަންދައިން މިހާރު 200ރ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަވަރޭޖަށް ލިބިގެންދެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރަށް ބޭސްފިހާރައިން ވެސް އާސަންދަ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިންވެސްޓްގައި ހިއްސާވަނީ ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފާއި، ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ އާއި އަހުމަދު ނަޒީރާއި އަހުމަދު ސަލީމް (ގަދަގޭ ސަލީމް)، އިބްރާހިމް ނޫރައްދީނާއި އަބްދުލްޣަނީ އަދި ސަލީމްގެ ދަރިކަލުން އާދަމް ސަލީމް (އެޑަމް) ގެ އިތުރުން ޑރ. އިބްރާހިމް ވިޝާން އަދި ލާސް ޕީޓާއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 110 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި  210  އެނދު ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިރު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތަކަކީ މެލޭޝިއާގެ ސިމް ޑާބީ ހެލްތްކެއަރ އާއި އޮސްޓްރެއިލިއަރގެ ރަމްސީ ހެލްތްކެއަރއާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް