ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ބޭރު މަގު ތާރުއެޅުން

ޖަންކްޝަންތަކުގެ މަތިގަނޑު ތާރު އަޅައި ބައްދާލުމުން މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ!

  • ހެންވޭރުގެތަކުގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
  • ބައެއް ގެތަކުގެ ފާހާނާތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ
  • ތާރު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނޫން:ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 17:03 20,233

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ތާރު އެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު - ޓްވިޓަރ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުރި ބައެއް ޖަންކްޝަންތަކުގެ މަތި ނުނެގޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅައި ބައްދާލުމުން ބައެެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ފާޚާނައިގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. 

ބައެއް މީހުން ކިޔާދިން ގޮތުގައި ޖަންކްޝަން ފުރި، އެ ގެތަކުގެ ފާޚާނައިން ފެން ނުދިއުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކާއި މަސައްކަތް ކުރާތާ ހަފުތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް އަންގައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.  

"މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ގިނަ ދުވަސްވަމުން ދާތީ، ބެލިއިރު އެނގުނީ ޖަންކްޝަންތަކުގެ މަތިގަނޑު ނުނެގޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅާފައި ހުރުމުން ކަމަށް މައްސަލަ ހައްލު ނުވެގެން އުޅެނީ" ހެންވޭރު ގެއެއްގެ މީހަކު ކިޔާދިނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖަންކްޝަން ބެދުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގެތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިކަންކަން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ނަޒީމް ވިދާޅުވީ، ތާރު އެޅުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިޒައިންއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ޖަންކްޝަންތައް މަތީގައި ތާރު އެޅިފައިވަނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އޮޅިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތާރު އެޅުމުގެ ކުރިން ޖަންގްޝަންތައް މަތީގައި ދަގަނޑުތައް އެޅިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޖަންކްޝަންތަކަށް ތާރު އެޅުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ނަޒީމު ވިދާޅުވީ، ހެންވޭރުގެ ގެތަކުގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން އުޅެނީ، އެއްވެސް ހާލެއްގައި ތާރު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ބައެއް ޖަންގްޝަންތަކަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކާ އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ތާރުގަނޑު ކަފާލައިގެން ނެގުމަށް ފަހު ޖަންކްޝަންތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް